2019.08.03. XVI Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej im.ks.Kamila Kowalczyka .