2019.08.02. Regionalny sklepik na Manchatanie - Kuferek Gosi .