2018.11.06. Kaplica na starym Parafialnym cmentarzu po odnowieniu .