2018.10.12. Dzień Edukacji Narodowej - uroczysty Dzień Nauczyciela w SP.2 .