2019.09.06. Bulwary nad Poniczanką - kolejna atrakcja dla Nas i Kuracjuszy .