2019.04.27. Bulwary nad Poniczanką zmieniają swoje oblicze .