2017.05.29. Szkolenie GOPR I Jednostek Specjalnych.