2019.07.12. Wystawa w muzeum im.W.Orkana - Kazimierz Kwatyra-Rzeźba .