2019.07.12. Festival Literatury Dziecięcej - Rabka Festival 2019 .cz. 3 .